نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه رضاخدا بن عباس‌علی بهبهانی به حاجی سیدحسین تاجربهبهانی در خصوص ارسال صورت‌حساب و کارسازی برات به تاریخ ۱۳۱۸ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ نخودی و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۲۵۹
موضوع اثر : نامه عباس‌علی بهبهانی به حاجی سیدحسین تاجربهبهانی
تاریخ خلق : ۲۳ رجب ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی