سکه نقره کیکاوس بن کیخسرو سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه نقره کیکاوس بن کیخسرو سلجوقیان روم
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۲۰
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک