سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی با انگ ابوسعید تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ کورکانی با انگ ابوسعید، ضرب استرآباد، ۸۴۳ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۹۸
تاریخ خلق : ۸۴۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک