سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی، ضرب یزد، ۸۲۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۹۱
تاریخ خلق : از ۸۲۸ قمری (قرن ۹) تا نامعلوم
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان