سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی، ضرب هرات، ۸۲۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۹۴
تاریخ خلق : ۸۲۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان