سکه ی نقره محمد دوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی نقره محمد دوم عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۵۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۶۶
رنگ : نقره ای کدر شده
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک