سکه نقره ناسره سلطان محمود دوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره ناسره سلطان محمود دوم عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۵۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۷۵
تاریخ خلق : ۱۲۵۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک