سکه طلای عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

درهم المعتز ضرب شوش سال ۲۵۳
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۹۵
تاریخ خلق : ۲۵۳ قمری (قرن ۳)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک