سکه طلای عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

دینار عباسی سال ۱۹۶
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۹۳
تاریخ خلق : ۱۹۴ قمری (قرن ۲)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک