سکه طلای آل بویه آل بویه (بوییان)

نظر شما:

دینار عزالدوله بویهی ضرب مدینه السلام سال ۳۶۲
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۵۳
تاریخ خلق : ۳۶۲ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک