سکه طلا عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

دینار الناصر ضرب مدینه السلام سال ۶۰۷
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۲۴۸
تاریخ خلق : ۶۰۷ قمری (قرن ۷)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۵۰۰ میکرون) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک