سکه طلا عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

دینار هارون سال ۱۷۱
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۲۰۲
تاریخ خلق : ۱۷۱ قمری (قرن ۲)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک