سکه طلا غزنویان غزنویان

نظر شما:

دینار مودود غزنوی ضرب غزنه سال ۴۳۳
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۱۳
تاریخ خلق : ۴۳۳ قمری (قرن ۵)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک