سکه طلا سامانیان سامانیان

نظر شما:

دینار نوح بن منصور ضرب محمدیه سال ۳۳۹
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۳۱۹
تاریخ خلق : ۳۳۹ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک