درهم ابومسلم خراسانی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه: دایره وسط: الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد دایره حاشیه: محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون پشت سکه: وسط: لا اله الا الله وحده لا شریک له اطراف : بسم الله ضرب جی سنه ست تسع و عشرین و مئه حاشیه دور قسمت مرکزی: قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۴۱۹
موضوع اثر : نقره انقلاب عباسی
تاریخ خلق : ۱۲۹ قمری (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک