سکه نقره یونان باستان

نظر شما:

روی سکه: صورت نیم رخ زنی به سمت چپ پشت سکه: عقابی با بال های گشوده، برگ زیتون
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۱۱
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :