درهم بلاش اول ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش مثلثی بلند،موهای آراسته، و تاجی کنگره دار که بالای ان هلال ماه و گوی دیده می شود و از پشت آن دو نوار مخططی آویزان است پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته که در میان آ« چهره شخصی دیده می شود.، دو نفربا کلاه ایستاده در طرفین آتشدان که بالای سر یکی هلال ماه و بالای سر دیگر ستاره است
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۳۶
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۴۸۴ میلادی (قرن ۴) تا ۴۸۸ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان