درهم اردشیر اول ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ شاه با ریش بلند و آراسته، تاج پارتی که زبانه های آن تا روی گوش آمده با تزیینات جواهرنشان و نوارهای مخططی که از کنار آن آویزان است پشت سکه: آتشدان با آتش شعله ور که وسط پایه های آن به شکل پنجه شیر است
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۳۷
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۲۲۴ میلادی (قرن ۲) تا ۲۴۱ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان