درهم خسرو دوم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش و موی آراسته،گردنبند،دو نوار مخطط پشت شانه ها، تاجی با دو نوار روی پیشانی، کرسی کنگره دار که از میانه آن محوری به سمت بالا رفته، و در راس آن علامت هلا ل ماه و ستاره دیده می شود. روبروی صورت شاه علامت ترکیبی هلال ماه و ستاره و پشت سر علامت ستاره ، سه ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر با میله در دست ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود. .سه ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۴۳
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۵۹۱ میلادی (قرن ۵) تا ۶۲۸ میلادی (قرن ۶)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان