درهم اردشیر اول ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش وموی بلند بافته ، تاجی که در قسمت پایین نوار مانند است. در قسمت وسط فرمی گنبدی دارد و در بالای تاج گوی ماننداست. دو نوار مخطط از پشت آن بیرون آمده. یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان سه پایه با آتش افروخته و پایه های آتشدان در قسمت وسط مانند پنجه شیر است . دو نوار از قسمت بالای پایه های کناری آویزان است .یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۶۹
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۲۲۴ میلادی (قرن ۲) تا ۲۴۱ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان