درهم اردشیر اول ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش و سبیل بلند،تاج پارتی با تزیینات جواهر در اطراف آن که زبانه های آن روی گوش را گرفته است و دو نوار از پشت تاج خارج شده است پشت سکه: آتشدان سه پایه با آتش افروخته ، که پایه های طرفین آن در قسمت وسط به شکل پنجه شیر بر روی مجسمه ای قرار گرفته است
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۰۸
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۲۲۴ میلادی (قرن ۲) تا ۲۴۱ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان