درهم نقره ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش و موی آراسته،گردنبند، تاجی با دو نوار روی پیشانی، کرسی کنگره دار که از میانه آن محوری به سمت بالا رفته،و در راس آن علامت هلا ل ماه و ستاره دیده می شود روبروی صورت شاه علامت هلال ماه و ستاره و پشت سر علامت ستاره ، یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر تمام رخ ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود. دو ردیف حاشیه با چهارعلامت هلال ماه و ستاره در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۵۸
موضوع اثر : نقره ساسانی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان