درهم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش آراسته، گردنبند،گوشواره با تاج کنگره دار با دو ردیف نوار مروارید در قسمت پیشانی؛ دو کنگره در قسمت کرسی یکی تمام رخ در مرکز و دیگری نیم رخ در عقب تاج، محوری با دو بال در میان تاح، در راس آن علامت هلال ماه و ستاره است. دو نوار مخطط از پشت شانه های شاه بیرون آمده است. پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر با میله در دست ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۳۴
موضوع اثر : نقره ساسانی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان