درهم پیروز اول ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش و موی آراسته، تاجی با دو نوار روی پیشانی، کرسی گنبدی ؛ دو کنگره در قسمت کرسی یکی تمام رخ در مرکز و دیگری نیم رخ با محوری در میان تاج هلال ماه در راس آن گویی و علامت ترکیبی هلال ماه و ستاره دو نوار مخطط در پایین.، یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته ودو نفر ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود، هر دو نفر به حالت نیایش به سمت آتشدان .یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۳۷
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۴۵۹ میلادی (قرن ۵) تا ۴۸۴ میلادی (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : عرض (۱ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان