درهم هرمز چهارم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش و موی آراسته،گردنبند،گوشواره، تاجی با دو نوار روی پیشانی، کرسی گنبدی کنگره دار که از میانه آن محوری به سمت بالا رفته، در راس آن علامت هلا ل ماه و ستاره دیده می شود. روبروی صورت شاه علامت هلال ماه و پشت سر علامت ستاره و روی شانه راست علامت هلال ماه، یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر با میله در دست ایستاده در طرفین آتشدان.بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود.یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۵۲
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۵۷۹ میلادی (قرن ۵) تا ۵۹۰ میلادی (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان