درهم خسرو اول ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش و موی آراسته،گردنبند، تاجی با سه نوار روی پیشانی، کرسی کنگره دار که از میانه آن محوری به سمت بالا رفته،و در راس آن علامت هلا ل ماه با سخ خط و دو نقطه جلوی آن دیده می شود. روبروی صورت شاه علامت هلال ماه و ستاره و پشت سر علامت ستاره ، یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته، دو نفر درحالی که میله ای تکیه داده اند ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود.یک ردیف حاشیه اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۵۹
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۵۳۱ میلادی (قرن ۵) تا ۵۷۹ میلادی (قرن ۵)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان