مشهدی ناصر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نقاشی رنگ روغن با تصویر نیم تنه مردی به نام «مشهدی ناصر» که قسمت میانی موهایش خالی می باشد. قبای قهوه ای روشن با یقه سبز رنگ و پیراهن سفید بر تن دارد. و بر پشت یک میز نشسته است در حالیکه دو دستش را روی میز گذاشته است. روی میزیک پارچه با طرح چهارخانه بزرگ سبز و قهوه ایی انداخته شده است. در قسمت طرح رومیزی در بعضی از قسمتها رنگ زمینه بوم پیداست و به نظر می رسد کاملا رنگ گذاری نشده است. در کل اثر نیمه تمام و تا حدودی مشق گونه به نظر می رسد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۰۳
پدید آورندگان : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
موضوع اثر : شخصیت
تاریخ خلق : ۱۳۰۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : اکر
ابعاد : طول (۶۵ سانتیمتر) عرض (۶۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک