تصویر حاج محمد کاظم ملک التجار پهلوی

نظر شما:

تصویر نشسته حاج محمدکاظم ملک التجار پدر مرحوم حسین ملک در حالیکه عصایی در دست دارد وی عبایی بر تن دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۵۴
پدید آورندگان : هادی تجویدی (نقاش)
موضوع اثر : فیگور انسانی
تاریخ خلق : ۱۳۳۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : آبرنگ، پرداز با مداد،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک