کامران میرزا نایب السلطنه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نقاشی آبرنگ از کامران میرزا نایب السلطنه، با لباس نظامی که با دست چپ به شمشیری تکیه زده و در دو طرف تصویر ردیف درختان مشاهده می شود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۵۵
پدید آورندگان : فروغ الملوک (نقاش)
موضوع اثر : فیگور انسانی
تاریخ خلق : ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : -
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, آبرنگ, مقوا
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان