قطعه نستعلیق عالی. قلم کتابت. چلیپا پهلوی

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق عالی. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: فرنگی عسلی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۳۳۰ش. رقم: ضیا لشکر تقی دانش. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی و بنفش با تحریر مشکی. پاسپارتو به‌ سرخی. کمند به سفیدآب با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۲
پدید آورندگان : سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱؟ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر) نظامی گنجوی (قرن ۶ ه.ق) (شاعر) ضیا لشکر تقی دانش (خوشنویس)
موضوع اثر : اشعار سعدی و نظامی (اقبال نامه)
تاریخ خلق : ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذ: فرنگی عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی عسلی، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمنداندازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :