قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپا. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: محمد ابراهیم. حاشیه پهن دارای نقوش حل‌کاری بر زمینه نخودی. جدول‌کشی به سرنج و مشکی. پاسپارتو: نخودی زرافشان.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۰
پدید آورندگان : محمد ابراهیم (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱؟ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : دو بیت غزل سعدی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست‌ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ دست‌سازآهار مهره نخودی، حاشیه پهن منقش زرین (حل کاری)، جدول کشی، پاسپارتو زرافشان،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :