تحفة سلیمانی

نظر شما:

نسخه به خط نستعلیق و نسخ سدهٔ ۱۱ و ۱۲ قمری؛ دارای یک سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع و بین سطور طلااندازی شده در صفحات آغازین؛ تمام صفحات زرافشان و جدول چندتحریره (دواله) و کمنداندازی؛ عناوین به زر و شنگرف و لاجورد؛ علایم و فواصل به زر و شنگرف؛ متن ادعیه به لاجورد؛ دارای حواشی؛ ۱۸۹برگ ۱۵سطری به ابعاد ۱۲/۲×۲۰/۲ سانتیمتر؛ کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع ربعی و جلد تیماج ضربی طلاپوش با آستر حلکاری مجدول و قلق میشن سبز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۱۱/۰۰۰
پدید آورندگان : سید مرتضی حسینی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج، ترمه سمرقندی، میشن سبز،
تکنیک : دست ساز، ضربی طلاکوب، حل کاری،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک