اساس‌البلاغة صفویه

نظر شما:

تألیف ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری نسخ طالب بن ابراهیم نظام آبادی در پنجشنبه ۲۷ جمادی الاول ۱۱۰۱ق مقابله شده عنوان و لغات به شنگرف ۲۲۷ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه قطع سلطانی جلد میشن قهوه ای ضربی سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمود بن عمر زمخشری (مولف) طالب بن ابراهیم نظام‌آبادی (خوشنویس)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۱۰۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن ،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک