المزهر فی علوم‌اللغة صفویه

نظر شما:

تألیف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی نستعلیق علی بن عبدالغالب بن عنایت الله بن علی فیروزآبادی در مدرسه شریفیه شیراز در روز ۲شنبه ۲۲ جمادی الثانی ۱۰۸۵ق عنوان و نشان و لغات به شنگرف ۲۸۶ برگ ۲۵ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد میشن مشکی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن عبدالغالب فیروزآبادی (خوشنویس) عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر السیوطی (مؤلف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۰۸۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک