القسطاس‌المستقیم والکمال‌القویم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد حسین بن محمد اسماعیل بن محمد بن مهدی بن محمدصادق اردستانی یزدی کربلایی پاشنه طلایی درگذشته ی ۱۲۷۳، حاشیه ای بر حاشیه ی ملاعبدالله یزدی در ۱۲۵۴، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۱۳۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : ملا عبدالله‌بن حسین یزدی (مؤلف) محمد حسین بن محمد اسماعیل بن محمد بن مهدی بن محمدصادق اردستانی یزدی کربلایی پاشنه طلایی (شارح)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک