طب اکبری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمه و گزارشی است از الأسباب و العلامات نجیب‌الدّین سمرقندی و شرح الأسباب و العلامات نفیس بن عوض کرمانی در بیست‌وهشت «باب» و هر کدام در چند «فصل» و یک «خاتمه». وی در این ترجمه دلایلی را که در متن نیست نیاورده و فوایدی از شرح آقسرایی و سدید کازرونی و کفایهٔ منصوری و موجز و ذخیرهٔ خوارزمشاهی و قانون و حاوی گرفته و بر آن افزوده است. کتاب در سال ۱۱۱۲ق تألیف و به اورنگ‌زیب عالمگیر (۱۰۶۹-۱۱۱۹ق) اهداء شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : شاه ارزانی دهلوی، محمّداکبر بن میرمحمّدمقیم (مولف) محمدعلی‌بن عبدالکریم (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۷ شوال ۱۲۳۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان