تحفة المؤمنین (/ تحفهٔ حکیم مؤمن صفویه

نظر شما:

حکیم مؤمن در تألیف این کتاب که از مشاهیر کتب طبّی فارسی در چند سدهٔ اخیر است از یادداشت‌ها و تجارب پدرش که گردآوری نشده بود بهره برده و تجربیات خود و دیگر مآخذ طبّی را بر آنها افزوده است. این اثر حدود سال ۱۰۸۰ق و به نام شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷-۱۱۰۵ق) ساخته شده است. کتاب در پنج «تشخیص» و سه «دستور» و هر کدام در چند «فصل» مرتّب شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : تنکابنی دیلمی، محمّدمؤمن بن محمّدزمان (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه بخارائی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان