المجتبی فی انواع من العلوم ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

تالیف ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمال‌الدین بغدادی معروف به ابن جوزی (۵۱۰ - ۵۹۲ )، فقیه، محدث، متکلم و تاریخ‌نگار حنبلی‌مذهب بغدادی، نسخ احمد بن حسین بن حسن شافعی در شعبان ۶۸۲، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک که براثر آسیب کاغذ صفحه عنوان ناقص است، بر کاغذ دولت آبادی در ۵۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج عنابی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی (مؤلف)
موضوع اثر : قرآن/ اسلام/ تاریخ/ احادیث اهل سنت
تاریخ خلق : ۶۸۲ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک