منهج‌الافراد و موردالارتیاد صفویه

نظر شما:

تالیف ۸۲۵، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، با مهر ابوالقاسم، بر کاغذ ترمه در ۱۵ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۷/۰۰۱
موضوع اثر : دستورفارسی/ معانی و بیان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک