النیات و صیغ من العقود و الایقاعات صفویه

نظر شما:

تالیف حسین بن حسن حسینی در ۱۴ رمضان ۹۶۱ به نام احمد شمس الدین محمد، نستعلیق محمد بن فتح الله اردبیلی در ۱۰۰۷، عنوان و نشان شنگرف، با مهر ابوالقاسم، با حواشی «منه»، بر کاغذ ترمه در ۲۸ برگ ۱۸سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۷/۰۰۳
پدید آورندگان : حسین‌بن حسن حسینی (مولف) محمدبن فتح‌الله اردبیلی (خطاط)
موضوع اثر : عقود و ایقاعات/ فقه
تاریخ خلق : ۱۰۰۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک