المرشد (/ فصول بقراط) صفویه

نظر شما:

تکمیل و تنظیم بدون شرح و توضیحی از الفصول بقراط است در بیست‌ونه «فصل» که از مباحث محتاج به بحث دوری جسته تا مدخلی برای این فن باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۹۴/۰۰۱
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان