الشُّکوک علی جالینوس صفویه

نظر شما:

اعتراضات و شکوک رازی است بر این آثار جالینوس: کتاب البرهان، منافع الأعضاء، کتاب فی آراء بقراط و افلاطن، کتاب القوی‌الطبیعیه، کتاب الأسطقسّات علی رأی ابقراط، تفسیر کتاب بقراط فی طبیعة الانسان، کتاب المزاج، کتاب الأدویة المفرده، المیامر، کتاب قاطاجانس، حیلة البرء، الأعضاء الآلمه، العلل و الأعراض، البحران، أصناف الحمّیات، تدبیر الأصحّاء، کتاب الفصول، تقدمة المعرفة، الأمراض الحادّﻩ، النّبض الکبیر، التّجربة الطبّیة و ما یعتقده جالینوس رأیا (به عنوان آخرین تألیف جالینوس). رازی در این کتاب در بسیاری موارد پس از بیان شک، حل آن را نیز یاد می‌کند و به اعتراض خود پاسخ می‌دهد و یا می‌گوید «این شک قابل حل است».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۷۳/۰۲۲
پدید آورندگان : محمدمنصور بن ولی‌الله طبیب (کاتب) رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۸۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، گالینگور، چرم،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان