رسالة الی اهل‌الجزائر صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالعباس جمال‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد بن فهد حلی اسدیمشهور به ابن فهد حلی ( ۷۵۷ -۸۴۱)، فقیه و محدث شیعی قرن ۸ و ۹، نستعلیق سده ۹ تا۱۱، وقف ملا هادی با مهرش و ملا علی نقی بر مدرسه ی ذهان با شرایطی که در پشت مفاتیح نوشته شده با تاریخ ۱۰۲۸، یادداشت عبد الکریم محمد جعفر الشریف الرضوی که کتاب را از قاین به اصفهان برده در ۱۲۳۷، بر کاغذ ترمه در ۱ برگ چلیپا نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۳۸/۰۱۴
پدید آورندگان : احمد بن محمد ابن فهد حلی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌ها
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۹) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان