المسائل‌الشامیة صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالعباس جمال‌الدین احمد بن شمس‌الدین محمد بن فهد حلی اسدی مشهور به ابن فهد حلی( ۷۵۷ - ۸۴۱)، فقیه و محدث شیعی قرن ۸ و ۹ قمری، نسخ سده ۱۱، عنوان شنگرف، دارای مهر با نشان محمد باقر العلوم، یادداشت خریداری محمدحسین بن محمدصالح، بر گاغذ ترمه در ۷ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۲/۰۰۲
پدید آورندگان : احمد بن محمد ابن فهد حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان