دستور معما صفویه

نظر شما:

تالیف میرحسین بن محمدحسین هروی، به نام امیر علیشیر نوایی، نستعلیق رجب ۹۸۵، عنوان و نشان شنگرف، از آن محمد شفیع بن ابی طالب غیاث الدین علی بن شمس الدین محمد حسین، بر کاغذ ترمه در ۳۸ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۰۴/۰۰۵
پدید آورندگان : حسین‌بن محمدحسین هروی (مولف)
موضوع اثر : چیستان
تاریخ خلق : رجب ۹۸۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان