العدالة صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن عبد العالی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکیِ جبل عاملی درگذشته ۹۴۰ از علمای بزرگ عصر صفوی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، وقف ملا هادی با مهرش و ملا علی نقی بر مدرسه ی ذهان با شرایطی که در پشت مفاتیح نوشته شده با تاریخ ۱۰۲۸، یادداشت عبد الکریم محمد جعفر الشریف الرضوی که کتاب را از قاین به اصفهان برده در ۱۲۳۷، بر کاغذ ترمه در ۲ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۳۸/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن حسین محقق کرکی (مؤلف)
موضوع اثر : عدالت (اسلام)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۹) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان