میزان‌الاشعار یا عروض سیفی بخاری صفویه

نظر شما:

تالیف سیفی بخاری، نستعلیق شعوری در سده ۱۰، عنوان و نشان و اشکال هندسی شنگرف، از آن محمد شفیع بن ابی طالب غیاث الدین علی بن شمس الدین محمد حسین، بر کاغذ ترمه در ۴۲ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۰۴/۰۰۳
پدید آورندگان : سیفی بخاری (مولف) شعوری (خطاط)
موضوع اثر : عروض/ فن شعر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان