دستور معمای سوم جامی صفویه

نظر شما:

تالیف نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد، معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا همه‌چیزدان، شاعر، موسیقی‌دان، ادیب و صوفی نام‌دار ایرانی و فارسی زبان سده ۹ ، نستعلیق ۹۸۵، عنوان و نشان شنگرف، از آن محمد شفیع بن ابی طالب غیاث الدین علی بن شمس الدین محمد حسین، بر کاغذ ترمه در ۱۵ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۰۴/۰۰۶
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : چیستان
تاریخ خلق : ۹۸۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان