تحریر الاحکام‌الشرعیة علی مذهب‌الامامیه صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی (۶۴۸ - ۷۲۶) معروف به علامه حلّی، از علمای اصولی شیعه قرن هشتم، نسخ ابوالقاسم بن فضل حسینی نظامی دشتکی در چهارشنبه ۲۵ ربیع الثانی ۹۷۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت ابن محمد الجابری در ۹۷۲، مهر حسینعلی، بر کاغذ ترمه در ۴۲۷ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه جلد تیماج سرخ با حاشیه ی میشن مشکی و داخل جلد تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش که ظاهرا جلد پشت و رو صحافی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم‌بن فضل نظامی دشتکی (کاتب) حسن بن یوسف علامه حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۹۷۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک