رسالة فی الدلالة صفویه

نظر شما:

تألیف عبدالباقی صدر نستعلیق سده ۱۰ق محشّی با نشانه «منه» عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای سیر لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۶۱/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالباقی صدر (مولف)
موضوع اثر : معنی‌شناسی/ استدلال
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک